Arbowet en Wet Poortwachter in Roermond

De Arbowet en Wet Poortwachter in Roermond gaan hand in hand samen. De Arbowet in Roermond is bedoeld om werknemers een veilige en gezonde werkomgeving aan te bieden, de Wet Poortwachter in Roermond is erop gericht om het aantal langdurig zieke werknemers terug te dringen. Beide wetten zijn er in het belang van het personeel, toch kan dit ook voordeel opleveren voor de werkgever. Je hebt immers meer baat bij werknemers die met een gerust gevoel kunnen werken, en bij uitval door ziekte staan te popelen om weer aan de slag te gaan. Je kunt als werkgever niet alle regels uit je hoofd leren, zeker met de almaar aangepaste wetgeving is de kans dat je achter de feiten aanloopt behoorlijk groot. Bedrijfsadviseur Ton Peters houdt het voor je in de gaten, en binnen het landelijk dekkende OAMKB netwerk van financieel professionals is er altijd iemand te vinden die van de hoed en de rand weet.

Op deze pagina kun je wat meer lezen over de Arbowet en Wet Poortwachter in Roermond, neem voor maatwerk advies contact op met Ton Peters van OAMKB.

Arbowet in Roermond

De Arbeidsomstandighedenwet is een wetgeving die erop toeziet dat werknemers in Nederland veilig en gezond kunnen werken. Daarbij zijn er drie niveaus te onderscheiden:

Dat klinkt behoorlijk ingewikkeld, toch is deze wetgeving al in 2007 vereenvoudigd ten opzichte van de oude wetgeving. Op 1 juli 2018 is de wet aangepast, deze wijzigingen zijn van invloed op arbeidscontracten.

Wijzigingen in arbeidscontracten

Hier zijn de voornaamste wijzigingen van de Arbowet in Roermond in 2018:

Wet Poortwachter in Roermond

Dan is er nog de Wet Poortwachter in Roermond, waarin de verplichtingen voor zowel werkgevers als werknemers zijn vastgelegd met als doel (langdurige) afwezigheid door ziekte of arbeidsongeschiktheid tegen te gaan. Het gaat hierbij om een gezamenlijke verplichting waarbij ook de arbodienst of bedrijfsarts een rol speelt. Er zijn voorwaarden die voor het eerste jaar gelden, voor de termijn daarna gelden andere regels.

Bij ziekte moet 70 procent van het laatstverdiende loon voor een periode van twee jaar doorbetaald worden, waarvan in het eerste jaar verplicht het minimumloon. Wanneer de werknemer voldoende inspanningen heeft verricht om terug te keren op het werk kan er nog een derde jaar bijkomen. Het is mogelijk dat je deze werknemer een andere functie moet aanbieden, of de huidige functie dusdanig in te richten dat de werkzaamheden weer hervat kunnen worden. Dit is alleen mogelijk wanneer de organisatie van het bedrijf hierop ingesteld is. Dit vereist een meer flexibele inrichting waar niet iedere onderneming op voorzien is. Door samen te werken met een bedrijfsadviseur kun je dynamisch inspelen op iedere situatie zonder groot financieel risico te lopen.

Meer weten over de Arbowet of Wet Poortwachter in Roermond? Maak direct een afspraak voor een vrijblijvend consult.