HR Advies Roermond

Voor de industriële revolutie in de tweede helft van de negentiende eeuw werden mensen meer als vee behandeld dan als personen met unieke competenties en een persoonlijke identiteit. Pas in het midden van de twintigste eeuw zou er echt aandacht komen voor sociale interacties binnen bedrijven en voor werknemers als individuen. Nu is Human Resource management ingebed bij alle bedrijven die zowel hun personeel als de gehele organisatie serieus nemen. Door vanaf het eerste contactmoment al rekening te houden met personeelsmanagement wordt een bedrijf als geheel sterker met een grotere stabiliteit en groeipotentie. Voor duidelijk HR advies in Roermond kun je terecht bij Ton Peters. Als onderdeel van het landelijk dekkende OAMKB netwerk gaat hij verder dan de administratie en bekijkt hij de organisatie als geheel. Ontdek het belang van Human Resource management voor het MKB en laat je informeren over alle mogelijkheden voor jouw bedrijf.

Op zoek naar praktisch HR advies in Roermond? Plan een vrijblijvend adviesgesprek in bij jouw lokale OAMKB administratiekantoor.

Investeren in personeel

Bij bedrijfsmatige investeringen wordt vaak als eerste gedacht aan een pand, apparatuur, voertuigen of software, personeel komt vaak pas later in het proces aan bod. Dat is eigenlijk de omgekeerde wereld, want wie gaat al deze producten en diensten bedienen? Je kunt niet zomaar een blik met werknemers opentrekken en hopen dat het wel goed komt, vanaf het moment dat werving in gang wordt gezet tot aan het moment dat iemand het bedrijf verlaat is een doordacht personeelsbeleid onmisbaar. Ton Peters is naast een financieel professional voor alle administratieve werkzaamheden ook inzetbaar voor HR advies in Roermond, waarbij dit soort onderwerpen aan bod zullen komen:

Werken op basis van toetsbare data

De kracht van personeel is tegelijkertijd ook het risico; ieder mens is anders. Bij aanschaf van een machine weet je vrij zeker wat ermee mogelijk is en hoe lang het apparaat zal functioneren. Mensen hebben unieke kwaliteiten, die ook nog eens zullen veranderen tijdens een dienstbetrekking. Door informatie te structureren en in kaart te brengen kunnen al die variabelen inzichtelijk worden gemaakt. Denk aan het bijhouden van een personeelsdossier of de procedure bij ziekte of zwangerschapsverlof. Op basis van duidelijke protocollen en volledige data kunnen de competenties van ieder personeelslid optimaal benut worden, zonder onnodig risico te lopen.

HR advies Roermond

Ton Peters is een financieel professional die cijfers niet ziet als eindpunt maar als een middel om doelstellingen te bereiken. Mensen maken het verschil, op basis van een intensieve samenwerking tussen het bedrijf en het OAMKB administratiekantoor kunnen bedrijfsprocessen optimaal worden ingericht waarbij de meerwaarde van personeel centraal staat. HR advies in Roermond vereist een hands-on aanpak, daarom kun je Ton Peters eenvoudig bereiken voor een face-to-face overleg of een verhelderende sparring sessie. Zo haal je het hoogste rendement uit de meest waardevolle asset; het personeel.

Ontdek de voordelen van HR advies in Roermond en neem contact op met Ton Peters, jouw lokale bedrijfsadviseur van OAMKB.