New call-to-action

Op de toekomst voorbereid met HR-diensten van OAMKB Personeel en Organisatie 

Met OAMKB Personeel en Organisatie heb je een sparringpartner om al je personeelszaken te bespreken en te regelen, met als resultaat: 

Onze HR-dienstverlening voor MKB, verenigingen en stichtingen die zelf (nog) geen personeelsfunctionaris hebben, biedt een oplossing voor alle aandachtspunten die elke organisatie met personeel moet hebben geregeld. Meer informatie? Neem contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek. 

Download Whitepaper

 

Overzicht HR- diensten van OAMKB Personeel en Administratie

 

Als je gebruik wilt maken van onze diensten dan kun je kiezen voor twee modellen:

- Facturatie op basis van verrichtingen of
- Facturatie op basis van een abonnement

Verrichtingen: HR-scan en inrichting 
Voor startende en voor groeiende organisaties: de volledige inrichting van benodigde HR-structuur Hieronder vallen het:
1- opstellen van arbeidsvoorwaarden, volgens een toepasselijke CAO of een eigen ArbeidsVoorwaardenRegeling
2- advies en opstellen arbeidscontract passend bij de behoefte van de organisatie conform de laatste wettelijke eisen
3 -opstellen (basis)personeelshandboek inclusief ziekmeldings-, verlofaanvraag-, declaratieprocedures
4 -opstellen ziekteverzuimprocedure
5 -opstellen verplichte Risico Inventarisatie & Evaluatie 
€1900,-  
Verrichtingen: Separate Begeleidingstrajecten
Opstellen arbeidsvoorwaarden, volgens een toepasselijke CAO of een eigen ArbeidsVoorwaardenRegeling   € 300
Advies en opstellen arbeidscontract passend bij de behoefte van de organisatie conform de laatste wettelijke eisen meerprijs indien ook bonusstructuren e.d. ingebouwd worden € 105
Opstellen (basis)personeelshandboek inclusief alle ziekmeldings-, verlofaanvraag-, declaratieprocedures   €825
Juridische check op bestaande HR-documenten en -contracten   vanaf €110
Opstellen van en advies bij implementatie verzuimprocedure   €300
Opstellen RI&E in kantooromgeving -tot 5 medewerkers


-tot 10 medewerkers
€550


€1000
Het opstellen van een RI&E voor organisaties met meer dan tien medewerkers of buiten een kantooromgeving, ev. incl. verplichte toetsing: op aanvraag. 
Advies bij vaststellingsovereenkomsten en/of bemiddeling in arbeidsconflicten: op aanvraag 

 

HR-abonnementen:
Alle abonnementen zijn op basis van fair use, met een minimale contractduur van 12 maanden en automatische incasso door OAMKB P&A per de 1e van de maand.
Abonnement light het beantwoorden van alle dagelijks voorkomende vragen. Voor eventueel op te leveren HR-diensten of documenten volgt een aparte prijsopgave.
a.   Tot en met 5 medewerkers:  €95 per maand
b.   Tot en met 10 medewerkers: €300 per maand
 
Abonnement medium alle vragen en reguliere HR-support en -documenten, zie punt 1 t/m 5 onder HR-services hierboven, zijn inclusief.
a.   Tot en met 5 medewerkers: € 265 per maand
b.   Tot en met 10 medewerkers: € 495 per maand
 
Abonnement compleet omvat alle HR-diensten van het medium abonnement aangevuld met reguliere arbeidsjuridische dienstverlening
a.   Tot en met 5 medewerkers: €575 per maand
b.   Tot en met 10 medewerkers: €1350 per maand
 
Abonnementen voor organisaties met meer dan 10 medewerkers: op aanvraag


Is er behoefte aan inhuur van HR-expertise op regelmatige- of op projectbasis, indien gewenst op locatie, bijvoorbeeld t.b.v. deelname aan functionerings- of verzuimgesprekken, dan kan dat al vanaf € 72,50 per uur met een minimale afname van 2 uur, exclusief reiskosten. Het tarief is mede afhankelijk van het aantal uren en het vereiste senioriteitsniveau.

* Voor een HR-overleg op locatie wordt alleen een tegemoetkoming in de gemaakte reiskosten (€0,19 per km.) gedeclareerd, geen reistijd.