Pensioenregeling in Roermond

De tijd staat voor niemand stil, wanneer je aan de pensioengerechtigde leeftijd bent geraakt betekent dat niet de eindstreep. Voor velen is deze leeftijd juist het begin van een nieuwe levensfase, gevuld met nieuwe mogelijkheden en uitdagingen. Dit geldt voor de werkgever en uiteraard ook voor het personeel. Voor veel bedrijven is het verplicht om een pensioenregeling in Roermond aan te bieden, voor andere organisaties is het optioneel. Ton Peters kan je adviseren bij het bepalen van een regeling die niet aan voldoet aan de wetgeving, maar ook de meeste voordelen biedt voor zowel de werkgever als voor de werknemer.

Neem contact op met de OAMKB bedrijfsadviseur over het inrichten van een pensioenregeling in Roermond voor werknemers.

Pensioenregeling in Roermond voor de werknemer

Er is niet een standaard pensioenregeling in Nederland. Vakbonden en andere belangenorganisaties kunnen per sector de verplichting hebben gesteld om werknemers een pensioen toe te kennen, toch zijn er verschillende mogelijkheden. Momenteel zijn er drie regelingen mogelijk; een uitkeringsovereenkomst, een kapitaalovereenkomst en een premieovereenkomst. Het voornaamste verschil is de zekerheid die je als werknemer hebt. De premie die betaald wordt via het salaris is fiscaal aftrekbaar, het vermogen dat wordt opgebouwd wordt niet belast in box 3 op de belastingaangifte. De uitbetaling zal plaatsvinden in box 1.

Wat kun je als ondernemer regelen?

Hier zijn enkele opties die je als (zelfstandig) ondernemer tot je beschikking hebt:

Pensioenregeling in Roermond voor de werkgever

Per bedrijfstak kan er een verplicht pensioenfonds van toepassing zijn. Het pensioen voor personeelsleden zal in dat geval moeten voldoen aan de regels, anders riskeer je als ondernemer sancties. Ook zal er met terugwerkende kracht alsnog pensioen betaald moeten worden. Wanneer de werkgever onder een beroepspensioenfonds valt geldt deze niet voor de werkgevers, voor hen zal een andere regeling getroffen dienen te worden. Controleer ook goed de sectorspecifieke CAO indien van toepassing. Ook wanneer het regelen van een pensioen niet verplicht is, kan het toch interessant zijn om deze aan te bieden. Bespreek dit met de financieel adviseur.

Andere zaken om rekening mee te houden

Wanneer de klok slaat en je met pensioen gaat, kan dit ook gevolgen hebben voor andere zaken. Denk aan de transitievergoeding voor kleinere bedrijven. Daar is binnen de nieuwe WAB een compensatie voor mogelijk. Zo kun je met meer zekerheid de toekomst tegemoet gaan. Dit geeft aan dat een pensioen niet op zichzelf staan, het staat in verband met vele andere zaken binnen de organisatie. Zorg daarom dat al deze aandachtspunten behandeld worden binnen de bedrijfsstrategie.

Er zijn diverse mogelijkheden in een pensioenregeling in Roermond die voor zowel de werknemer als voor de werkgever impact hebben. Informeer naar alle opties bij Ton Peters van OAMKB.