Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid

Het menselijk lichaam is doorgaans sterk, flexibel en in staat om allerlei taken te verrichten. Helaas kunnen we ook ziek worden, voor een dag of misschien wel voor de rest van ons leven. Als individu moeten we daarmee om zien te gaan, ook werkgevers zullen hiervoor maatregelen moeten treffen. Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid in Roermond kan de delicate balans van een organisatie danig verstoren. Denk aan het uitvallen van een specialist waardoor er een gat in de dienstverlening ontstaat, of de financiële gevolgen wanneer iemand uitvalt terwijl de verzekeringen niet goed geregeld zijn. Een gezonde organisatie begint bij gezonde werknemers. Ton Peters is de bedrijfsadviseur van OAMKB die een groot voorstander is van preventieve zorg, niet alleen voor mensen maar ook zeker voor bedrijven.

De ‘praktijk’ van Ton Peters staat open voor ondernemers die proactief omgaan met ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid in Roermond. Plan direct een afspraak in voor meer informatie.

Wet Verbetering Poortwachter

De Wet Verbetering Poortwachter is bedoeld om het aantal werknemers met langdurige ziekte terug te dringen. Het uitgangspunt is snel en effectief handelen om het verzuim korter te maken. Zo is de druk op de samenleving minder, voor bedrijven is het uiteraard een goede zaak wanneer je een gezonde ploeg werknemers hebt die lekker aan de slag kan gaan. Daarbij is het van belang dat zowel de werkgever als werknemer zich samen met de bedrijfsarts of arbodienst inzetten om zo snel mogelijk weer de werkzaamheden te hervatten. Hier zijn enkele verplichtingen:

In week 42 dient de werkgever de werknemer aan te melden bij het UWV.

Dit zijn de regels voor het eerste jaar. Meer weten over het vervolgtraject? Ton Peters geeft je graag meer informatie over ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid in Roermond.

Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid in Roermond

Naast ziekteverzuim in Roermond is er ook arbeidsongeschiktheid in Roermond. Ziekte kan hiervoor de aanleiding zijn maar dat is niet altijd het geval. Het kan ook zijn dat het personeelslid niet langer geschikt is om de functie uit te voeren, of dat de persoon in kwestie geen motivatie meer toont om het werk te hervatten. Bij disfunctioneren zijn er andere regels van toepassing, hoewel het wel mogelijk is dat iemand ziek wordt van het werk. Wanneer een werknemer door ziekte niet in staat is om te werken zal er ziekteverlof en salarisdoorbetaling plaatsvinden. Hiervoor moet de werkgever de juiste maatregelen treffen. Onderschat uitval door ziekte of arbeidsongeschiktheid niet, verwacht niet dat de standaard ziektekostenverzekering het wel zal dekken. Als werkgever moet je aan bepaalde verplichtingen voldoen. In pakweg 30 procent van de gevallen is de ziekte onomstotelijk vast te stellen zonder alternatieve aanstelling, in 60 procent betreft het een ‘keuze’ voor verzuim, en in 10 procent wordt het verzuim aangemerkt als fraude.

Werk aan een gezond bedrijf, bespreek het met jouw persoonlijke OAMKB adviseur.